PL RU EN DE


W grudniu ubiegłego roku zapoznaliśmy już naszych Czytelników z międzynarodowym projektem „Tworzenie, promocja i rozwój docelowej strefy atrakcyjności turystycznej pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią” w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) Rosja-Polska Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020.

Wspólny projekt jest realizowany przez miasto Giżycko (Polska) i administrację radzieckiego okręgu miejskiego.

Kluczowym obiektem infrastrukturalnym po stronie rosyjskiej, który będzie przygotowany jako atrakcja turystyczna miasta, jest utworzenie strefy rekreacyjnej ze ścieżką rowerową opętaną wokół miejskiego jeziora. W tej chwili procedury przetargowe zostały zakończone i wyłoniono wykonawcę zagospodarowania terenu wokół jeziora miejskiego w Sowieckach.

W międzyczasie specjaliści projektu administracji radzieckiego okręgu miejskiego przeprowadzili aukcję elektroniczną na świadczenie usług związanych z utworzeniem, utrzymaniem i promocją strony internetowej mającej na celu podkreślenie procesu doskonalenia i dalszego funkcjonowania ścieżek rowerowych i związanej z nimi infrastruktury turystycznej w miastach Sowieck (RF) i Giżycko (Polska), w sieci informacyjno-telekomunikacyjnej „Internet” w latach 2020-2022.

Serwis umożliwi mieszkańcom i turystom odwiedzającym te i pobliskie miasta zapoznanie się z infrastrukturą stworzoną w ramach projektu „Giżycko i Sowieck - współpraca w celu rozwoju ochrony dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego pogranicza”, korzyści płynące z odwiedzenia tych miejsc przyciągną więcej liczby turystów, a także poinformuje o Programie Współpracy Transgranicznej Rosja-Polska 2014-2020.

Dzięki tej stronie każdy z nas może lepiej poznać znaczenie i korzyści płynące z podróży. Będziemy mogli zwiedzić sąsiedni kraj i pospacerować po najciekawszych miejscach w regionie, nawet podczas pandemii.

W ten sposób Sowieck nadal współpracuje i współpracuje z naszym partnerem transgranicznym, gminą Giżycko, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej i stworzenia komfortowego środowiska.


Źródło: http://sovetsk.gov39.ru/


Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2014-2020.
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Administracja Okręgu Miejskiego «Miasto Sowieck» i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska - Rosja 2014-2020.

Strona internetowa została przygotowana przy wsparciu finansowym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020
x