PL RU EN DE


Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen.w Giżycku.
We wrześniu planowane jest również rozstrzygniecie postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania - Oświetlenie parkowe wzdłuż Muru Carnot’a.


Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2014-2020.
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Gmina Miejska Giżycko i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska - Rosja 2014-2020.

Strona internetowa została przygotowana przy wsparciu finansowym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020
x