PL RU EN DE

Twierdza Boyen

Twierdza Boyen w Giżycku to unikatowy zabytek architektury na skalę nie tylko Polski, ale i Europy. Obiekt stanowi cenny przykład pruskiej szkoły fortyfikacyjnej z połowy XIX w. i jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków architektury obronnej XIX wieku w Polsce. 

Twierdza Boyen powstała w latach 1843-1855. Twierdza, a w zasadzie fort artyleryjski, powstał na planie sześcioboku z czterema bramami prowadzącymi na jej teren. Całą budowlę otaczał mur Carnota mierzący 2303 m długości. Kamień węgielny wmurowano 4 września 1844 r. Dwa lata później twierdza otrzymała swoją nazwę na cześć jednego z inicjatorów jej budowy, pruskiego ministra wojny generała Hermana von Boyena. Na jego cześć trzy bastiony nazwano imionami generała, a trzy kolejne oznaczono symbolami z jego herbu. 

Wejścia do twierdzy strzegą dwuelementowe bramy o neogotyckich detalach. Główna Brama Giżycka jest najbardziej okazała. Brama Giżycka z uwagi na położenie od wschodu jest najsilniej umocnioną, składającą się z dwóch przejść pod wałami (poterny) rozdzielonych suchą fosą i murem Carnota.

Twierdza była ważnym ogniwem obronnym w czasie I wojny światowej, blokując ruchy wojsk rosyjskich atakujących Giżycko. Po wojnie twierdzę przekształcono w szpital.
W czasie II wojny światowej Twierdza Boyen była siedzibą niemieckiego wywiadu.
W  styczniu 1945 r. wojska niemieckie opuściły obiekt bez walki. Dlatego uniknęła zniszczeń wojennych. 

Od roku 1945 Twierdza Boyen przeszła w ręce Wojska Polskiego, które z niej korzystało.
W latach 50 podjęto decyzje o umiejscowieniu tutaj kilku przedsiębiorstw spożywczych, co spowodowało przekształcenia, duże zniszczenia, a przede wszystkim budowę nowych, zupełnie nie pasujących do charakteru obiektu budynków. Sytuacja ta miała miejsce do początku lat 90, kiedy to większość z tych zakładów została zlikwidowana. Od tego momentu Twierdza Boyen stała się miejscem często odwiedzanym przez turystów.


ZWIEDZANIE TWIERDZY BOYEN

Punktem wyjścia dla wszystkich szlaków jest Brama Giżycka. Jest ona również punktem kończącym zwiedzanie dla szlaku czerwonego i żółtego. Szlak pomarańczowy kończy się przy Bramie Kętrzyńskiej, którą można wyjść na drogę z Wilkas i Kętrzyna do Giżycka. Oprócz zwiedzania kilkudziesięciu obiektów, podzielonych na trzy szlaki, można również zobaczyć muzeum broni prochowej. Największą atrakcję stanowi replika armaty oblężniczej 12 Kanone z 1871 roku. Dostępne są również pomieszczenia, gdzie można obejrzeć makietę twierdzy oraz repliki mundurów wojskowych.

Podczas zwiedzania można zobaczyć: 

— budynek koszarowy (dziś Muzeum Twierdzy Boyen)
— laboratorium amunicji z windą na wał
— stanowisko pancernej kopuły obserwacyjnej
— schron pogotowia
— Bramę Giżycką
— kaponierę skarpową (obiekty wszystkich trzech szlaków)
— ziemne stanowiska artylerii na wałach
— bramę Prochową
— laboratorium artyleryjskie
— dwukondygnacyjny kojec artyleryjski
— piekarnię
— bramę Wodną
— latryn bomboodporną
— główną prochownię twierdzy
— bramę Kętrzyńską
— półkaponierę rawelinową dwukondygnacyjną
— magazynki prochowo-amunicyjne (obiekty szlaku pomarańczowego i żółtego)
— poternę wjazdową na dziedziniec donżonu
— studnię, schron piechoty, kaponierę
— obrotową wieżyczkę obserwacyjną
— stanowisko peryskopu (obiekty szlaku żółtego)

Teraz na terenie obiektu odbywają się liczne akcje edukacyjne, rekonstrukcje historyczne i zloty motocykli. W utworzonym w twierdzy amfiteatrze odbywają się również koncerty i festiwale

Filmy na temat Twierdzy Boyen

Twierdza Boyen po niemiecku

Warsztat Zbrojmistrza

Stajnia z wozownią

Laboratorium prochowe


LINKI:
http://twierdza.gizycko.pl/
Wirtualny spacer po Twierdzy Boyen w Giżycku - http://3dscannerslab.eu/tbbramagizycka/

Strona internetowa została przygotowana przy wsparciu finansowym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020
x